Gerbiami dėstytojai,

2016 m. rugsėjo 19 d. 15.00 val. 42 auditorijoje vyks akademinės bendruomenės posėdis, kurio metu bus pristatoma:
1.Studijų rezultatų vertinimo tvarka
(N. Dirmontaitė);
2.Vilniaus kolegijos Studijų tvarka
(R. Miakinkovienė, R. Vanagaitė).

Administracija