Agroverslo technologijų studijų programos studentai bei lektorės Edita Kristina Kaurynienė ir Inga Jančauskienė spalio 8 d. dalyvavo susitikime su Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvūnų ir gyvūnų apskaitos departamento Genetinio vertinimo ir analizės, Veislinių gyvulių apskaitos, Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos, Gyvūnų produktų apskaitos skyrių darbuotojais. Jie išsamiai papasakojo, kaip koordinuojamos ir kontroliuojamos gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos, veislinių gyvulių apskaitos, kaip atliekama genetinio vertinimo analizė, kaip vykdoma Gyvūnų produktų apskaitos skyrių veikla. ŽŪIKVC Gyvūnų ir gyvūnų apskaitos departamento skyrių siekis, kad būtų užtikrintas, laiku atliekamas ir tikslus ūkinių gyvūnų, gyvūnų augintinių registravimas ir ženklinimas, vedama tiksli veislinių gyvūnų apskaita, vykdomas genetinis vertinimas, pieno apskaita, tiesioginių išmokų administravimas, registruojami pašarų subjektai, kuriami ir tobulinami Gyvūnų ir gyvūnų produktų apskaitos departamento administruojami registrai ir informacinės sistemos.
Skyrių darbuotojai pasakojo, kaip atliekamas galvijų genetinis vertinimas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintus genetinio įvertinimo metodus bei požymius, kaip administruojama Gyvulių veislininkystės informacinė sistema (GYVIS). Agroverslo technologijų studijų programos studentams, dirbantiems ūkiuose ir auginantiems gyvūnus, buvo aktualūs klausimai apie ūkinių gyvūnų augintinių registro funkcionavimą, galvijų pasų ir arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimą, paramą už ūkinius gyvūnus. Jie domėjosi pieno apskaitos informacine sistema (PAIS), tiesioginių išmokų už pieną informacine sistema (TIPIS), naujausių biotechnologinių metodų pritaikymu žemės ūkyje ir jų koordinavimu.
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro specialistų paskaitos – tai svarbus žinių įtvirtinimas. Studentai gavo mokomąją medžiagą, kontroliuojamų karvių bandų produktyvumo apyskaitas. Dėkojame ŽŪIKVC Gyvūnų ir gyvūnų apskaitos departamento direktorei Daivai Beinorienei už susitikimo organizavimą, o departamento specialistams – už studentams suteiktas žinias bei konsultacijas žemės ūkio ir kaimo verslo klausimais.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros
lektorė Edita Kristina Kaurynienė