Gegužės 13 – 17 dienomis Kraštovaizdžio dizaino studijų programos studentai kartu  su studentais iš VIVES Roeselare (Belgija) ir Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara (Rumunija) dalyvavo intensyvioje mišrioje programoje (Blended Intensive Programe) „Tvarūs sprendimai urbanizuotoms teritorijoms želdinti“ („Sustainable Landscaping Solutions for Urban Areas“). Programos tikslas – ugdyti gebėjimus, taikyti į tvarumą orientuotus sprendimus kraštovaizdžio formavimo srityje, siekiant sujungti žmones su gamta.

Šios programos rėmuose dar balandžio 15 – 25 dienomis vyko nuotolinės paskaitos studentams, kur visų trijų šalių – partnerių dėstytojai pristatė pagrindines gaires apie tvaraus kraštovaizdžio koncepcijas ir miesto kraštovaizdžio dizainą.

Gegužės 13 – 17 dienomis vyko praktiniai užsiėmimai, kur studentai, dirbami tarpkultūrinėse komandose, diskutavo, vertino gerąsias praktikas bei teikė projektinius pasiūlymus “Jaunųjų miško bičiulių ąžuolų parko” apželdinimui, vystymui bei tolimesniai priežiūrai.

Šis projektas suteikė puikias galimybes visiems dalyviams mokytis patyriminio profesinio tobulėjimo, skatino tarpkultūrinį bendradarbiavimą. O tai prisideda prie visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo miestų vietovėse, didina kraštovaizdžio tvarumą visoje Europoje.