Julius Jancevičius

2004 m. įstojęs į Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetą ir pasirinkęs maisto produktų technologijos studijas jaučiausi motyvuotas studentas.
Noras gaminti ir labiau išmanyti maisto gaminimo technologijas jau formavosi anksčiau. Galiausiai svajonė ėmė pildytis. Studijuodamas stengiausi įgyti kuo daugiau žinių, praktinės patirties. Džiugu, kad dėstytojai pastebėjo mano iniciatyvą, padėjo įveikti iššūkius, suteikė progų lavinti įvairius įgūdžius. Taip pat malonu prisiminti šaunius Kolegijos ir fakulteto renginius, veiklą bendrabučio taryboje, studentų atstovybėje ir kt.
Pasirinkęs duonos kepimo technologijos šaką toliau kaupiau žinias ir 2007 metais baigiau studijas. Netrukus įsidarbinau UAB „Vilniaus duona“ pamainos vadovu. Noras tobulėti, įgyti daugiau patirties, draugiškas kolektyvas turi įtakos mano puikiems darbo rezultatams šioje įmonėje.
Studijų Vilniaus kolegijoje metu įgytos žinios ir visuomeninė veikla padėjo sėkmingai pradėti karjerą ir siekti jos aukštumų.