Erika Jonutė

2001 m. baigiau cheminės analizės technologiją Vilniaus aukštesniojoje technologijos mokykloje (dabartinėje Vilniaus kolegijoje).
Studijų metu turėjau tikslą įgyti kuo daugiau su chemijos mokslu susijusių žinių, kad toliau drąsiai galėčiau siekti universitetinio aukštojo mokslo diplomo. Manau, man pavyko. Studijuodama Kolegijoje ėmiau labiau pasitikėti savimi, išmokau bendradarbiauti tiek su kolegomis, tiek su dėstytojais. Kolegijoje suteiktų teorinių žinių dėka įstojau į Vilniaus universitetą studijuoti chemijos mokslo, o įgytos praktinės žinios davė naudos dirbant.
Įstojusi į Vilniaus universitetą baigiau bakalauro, po to magistrantūros studijas. Besimokydama dirbau metodininke Respublikiniuose moksleivių techninės kūrybos rūmuose. Baigusi magistrantūrą pradėjau dirbti chemike UAB „Fermentas“ (dabar „Thermo Fisher Scientific“ Lietuvos padalinys) Organinės chemijos padalinyje bei įstojau į doktorantūrą, o šiemet gavau chemijos mokslų daktarės diplomą.
Dar iki šiol prisimenu kai kuriuos dėstytojus. Už suteiktas dalykines žinias ir išugdytą norą domėtis chemijos mokslu esu be galo dėkinga I. Čerčikienei, D. Židonytei, E. Beinoravičienei bei O. Zdanavičienei. Dėstytojai R. Venclovienei nuoširdžiai tariu ačiū už tai, kad padėjo suprasti ekonomikos ir vadybos teorijos pagrindus, o N. Žukauskienei – už suteiktą galimybę dalyvauti įvairiuose renginiuose ir deklamuoti eilėraščius – tai padėjo man įveikti scenos baimę.
Orientuotos į praktinį mokymą studijos Vilniaus kolegijoje ugdo žmogaus gebėjimą mąstyti, suvokti kaip „sausa“ teorija gali sietis su realiais darbo rezultatais, padeda rasti sprendimus, kai iškyla darbinės problemos.