Paraiškų teikimas vyksta vasario 1 – 28 d. d

Paraišką, kurią reikia užpildyti, rasite: Paraiška

Konkurse gali dalyvauti visi studentai.

Studijų ar praktikos mobilumo trukmė  yra nuo 2 iki12 mėnesių.

Studentai gali dalyvauti ir mišraus mobilumo programose, kai fizinis mobilumas (mažiausiai 2 mėnesių trukmės) derinamas su virtualiu mobilumu.

Kur galite vykti studijuoti? Aukštųjų mokyklų sąrašą ATF studentų mobilumui rasite čia.

Yra galimybė dalyvauti intensyviose programose, integruojant fizinį ir virtualų mobilumą. Šiuo atveju fizinio mobilumo trukmė yra 5-30 dienų. Intensyvių studijų programų metu turi būti įgyjami mažiausiai 3 ECTS kreditai.

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti Erasmus+ programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų pakopą.

Daugiau informacijos:  https://www.viko.lt/studentu-mobilumas/

Kviečiame studentus teikti paraiškas rudens semestro studijoms užsienio aukštosiose mokyklose ar praktikoms užsienio įmonėse!

Jei turite klausimų, kreipkitės:

Nijolė Ružienė
Erasmus+ koordinatorė
tel. +370 640 48 008
el. paštas n.ruziene@atf.viko.lt
Studentų g. 39A, Vilnius
kab. Nr. 219

Vilma Kardauskė
Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybos
Projektų vadovė
+ 370 615 80 632
v.kardauske@viko.lt