Maisto technologijos katedra

Katedros vedėja:
Laimutė Milašienė
tel.: 8 640 41 931
el.paštas: technologija@atf.viko.lt

Katedros administratorė:
Rasa Račelytė
tel.: 8 640 42 903
el.paštas: r.racelyte@atf.viko.lt

Katedros adresas:

Beržų 2A – 4, Buivydiškės,
Vilniaus r., LT-14160.

Maisto technologijos katedra įkurta 2006 m. rugsėjo mėnesį. Katedra kuruoja Technologijų mokslų srities, F06 Maisto technologijos, SP – Maisto technologija programą (akredituota iki 2021-06-30)
Vykdoma studijų programa Maisto technologija, kuri numato šios programos specializacijas: duonos kepimo technologija, mėsos produktų technologija, maitinimo įmonių gamybos technologija. Studijų programos vykdymui įkurtos chemijos, bendrosios maisto produktų technologijos, duonos ir kitų konditerijos gaminių kepimo, mėsos produktų gamybos bei kitos laboratorijos, kur studentai turi geras sąlygas gilinti žinias ir lavinti praktinius įgūdžius studijų programų specializacijose, reikalingų kvalifikacijai įgyti.

Katedros veikla:

  • Rengia ir tobulina dalykų programas.
  • Rengia dalykų egzaminų, kursinių darbų (projektų), tarpinių studentų atsiskaitymų ir savarankiško darbo užduotis.
  • Rengia mokomąją metodinę medžiagą.
  • Rengia ir tobulina studijų programas, tiria studijų ir dalykų programų kokybę.
  • Organizuoja studijų baigiamąjį etapą, baigiamųjų darbų (projektų) peržiūras ir gynimą katedroje
  • Tiria specialistų paklausą ir inicijuoja naujų studijų programų rengimą.
  • Planuoja ir organizuoja technologijos mokslų studijų krypties mokslo ir mokomosios literatūros leidybą.
  • Organizuoja ir atlieka taikomuosius mokslo tyrimus.
  • Bendradarbiauja su socialiniais partneriais bei giminingomis kitų mokyklų katedromis.
  • Analizuoja ir tobulina praktinį mokymą.
  • Organizuoja katedros taikomosios mokslo veiklos kryptį atitinkančias konferencijas, seminarus ir kitus renginius.
  • Dalyvauja Europos Sąjungos mainų, stažuočių, pilotiniuose ir kituose projektuose, tarptautinių specialistų organizacijų veikloje, bendradarbiauja su atitinkamomis švietimo institucijomis bei socialiniais partneriais kitose šalyse. Katedros dėstytojai ir studentai dalyvauja mokslinėse konferencijose Lietuvoje bei užsienyje, tarptautinėse studentų ir dėstytojų mainų programose (Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci ir kiti) su Nitros (Slovakija) Žemės ūkio universitetu, Beja (Portugalija) Politechnikos institutu, Afyon Kocatepe universitetu (Turkija), Adnan Menderes universitetu (Turkija), Anhalt University (Vokietija), Vigo University (ispanija)
Katedros dėstytojai:

Vardas
Pavardė

Pareigos

Dėstomi moduliai

El.paštas

Antonina Greičiuvienė lektorė Maitinimo įmonių gamybos saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas antonina.greiciuviene@vmvt.lt
a.greiciuviene@atf.viko.lt 
Aleksandras Kosenka lektorius Skerdimo ir mėsos produktų gamybos technologja ir technologiniai įrengimai; Mėsos produktų technologija aleksandras@cesta.lt

a.kosenka@atf.viko.lt

Viktorija
Septilkiene
lektorė Mėsos produktų saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas
v.septilkiene@atf.viko.lt
viktorija.septilkiene@gmail.com
dr. Tomas Makaravičius docentas Maisto sauga ir kokybė tmakaravicius@yahoo.com

t.makaravicius@atf.viko.lt

Jurgita
Lazdauskienė
lektorė Maisto produktų technologija II, Maisto sauga ir kokybė, Maitinimo įmonių gamybos technologijos ir įrengimai; Duonos kepinių saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas
Virginija Romanovienė lektorė Maisto sauga ir kokybė v.romanoviene@atf.viko.lt
Laimutė
Milašienė
Lektorė,
katedros vedėja
Mityba ir maisto chemija,  Mėsos produktų saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas l.milasiene@atf.viko.lt
Edita
Rubinienė
lektorė Duonos kepimo technologija ir įrengimai, Maisto produktų technologija I, Mityba ir maisto chemija e.rubiniene@atf.viko.lt
Stasė Trinkauskienė lektorė Saviugda ir komunikacija strinkauskiene@gmail.com
s.trinkauskiene@atf.viko.lt
Vilma Gudžiūnaitė lektorė Saviugda ir komunikacija; Verslumo pagrindai v.gudziunaite@atf.viko.lt
Donatas Raščius lektorius Aplinkosauga ir darbo teisė donras@matrix.lt
Jolita Savickienė lektorė Vaisių, uogų ir daržovių laikymo ir perdirbimo technologija, Mityba ir maisto chemija; Maitinimo įmonių gamybos saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas j.savickiene@atf.viko.lt
jolita.savickiene@gmail.com
Elena
Grinė
lektorė  Maisto produktų technologija I; Duonos kepimo technologijos ir įrengimai e.surkiene@gmail.com

e.surkiene@atf.viko.lt

Rasa Račelytė katedros administratorė r.racelyte@atf.viko.lt

Dėstytojų parengta mokymo/si medžiaga
Mokslo taikomoji ir kita veikla
Lietuvos ir užsienio partneriai