Maisto technologijos katedra

Katedros vedėja:
Laimutė Milašienė
tel.: 8 699 21 963; 8 640 41 931
el.paštas: l.milasiene@atf.viko.lt
technologija@atf.viko.lt

Katedros administratorė:

Katedros adresas:

Studentų g. 39A, Vilnius
225 kab. II aukštas

Maisto technologijos katedra įkurta 2006 m. rugsėjo mėnesį. Katedra kuruoja: Technologijų mokslų studijų krypčių grupė, studijų kryptis F06 Maisto technologijos, studijų programa – Maisto technologija (akredituota iki 2021-06-30).
Vykdoma studijų programa Maisto technologija, kuri numato šios programos specializacijas: duonos kepimo technologija, mėsos produktų technologija, maitinimo įmonių gamybos technologija. Studijų programos vykdymui įkurtos chemijos, bendrosios maisto produktų technologijos, duonos ir kitų konditerijos gaminių kepimo, mėsos produktų gamybos bei kitos laboratorijos, kur studentai turi geras sąlygas gilinti žinias ir lavinti praktinius įgūdžius studijų programų specializacijose, reikalingų kvalifikacijai įgyti.

Katedros veikla:

  • Rengia ir tobulina dalykų programas.
  • Rengia dalykų egzaminų, kursinių darbų (projektų), tarpinių studentų atsiskaitymų ir savarankiško darbo užduotis.
  • Rengia mokomąją metodinę medžiagą.
  • Rengia ir tobulina studijų programas, tiria studijų ir dalykų programų kokybę.
  • Organizuoja studijų baigiamąjį etapą, baigiamųjų darbų (projektų) peržiūras ir gynimą katedroje
  • Tiria specialistų paklausą ir inicijuoja naujų studijų programų rengimą.
  • Planuoja ir organizuoja technologijos mokslų studijų krypties mokslo ir mokomosios literatūros leidybą.
  • Organizuoja ir atlieka taikomuosius mokslo tyrimus.
  • Bendradarbiauja su socialiniais partneriais bei giminingomis kitų mokyklų katedromis.
  • Analizuoja ir tobulina praktinį mokymą.
  • Organizuoja katedros taikomosios mokslo veiklos kryptį atitinkančias konferencijas, seminarus ir kitus renginius.
  • Dalyvauja Europos Sąjungos mainų, stažuočių, pilotiniuose ir kituose projektuose, tarptautinių specialistų organizacijų veikloje, bendradarbiauja su atitinkamomis švietimo institucijomis bei socialiniais partneriais kitose šalyse. Katedros dėstytojai ir studentai dalyvauja mokslinėse konferencijose Lietuvoje bei užsienyje, tarptautinėse studentų ir dėstytojų mainų programose (Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci ir kiti) su Nitros (Slovakija) Žemės ūkio universitetu, Beja (Portugalija) Politechnikos institutu, Afyon Kocatepe universitetu (Turkija), Adnan Menderes universitetu (Turkija), Anhalt University (Vokietija), Vigo University (ispanija)
Katedros dėstytojai:

Vardas
Pavardė

Pareigos

Dėstomi moduliai

El.paštas

dr. Tomas Makaravičius docentas Maisto sauga ir kokybė tmakaravicius@yahoo.com

t.makaravicius@atf.viko.lt

Jurgita
Lazdauskienė
lektorė Gyvūninės kilmės maisto produktų technologija, Maisto sauga ir kokybė, Maitinimo įmonių gamybos technologijos ir įrengimai; Duonos kepinių saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas
Virginija Romanovienė lektorė Maisto sauga ir kokybė, Maitinimo įmonių gamybos saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas v.romanoviene@atf.viko.lt
Laimutė
Milašienė
Lektorė,
katedros vedėja
Mityba ir maisto chemija,  Mėsos produktų saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas l.milasiene@atf.viko.lt
Edita
Rubinienė
lektorė Duonos kepimo technologija ir įrengimai, Maisto produktų technologija I, Mityba ir maisto chemija e.rubiniene@atf.viko.lt
Vilma Gudžiūnaitė lektorė Komunikacija; Verslumo pagrindai v.gudziunaite@atf.viko.lt
Donatas Raščius lektorius Aplinkosauga ir darbo teisė, Aplinkosauga ir tvari gamyba d.rascius@viko.lt
dr. Inga Kepalienė docentė Daržovių laikymo ir perdirbimo technologija ir įrengimai; Mityba ir maisto chemija; Maitinimo įmonių gamybos saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas i.kepaliene@mtf.viko.lt
Elena
Grinė
lektorė Augalinės kilmės maisto produktų technologija; Duonos kepimo technologijos ir įrengimai e.grine@atf.viko.lt
   

Dėstytojų parengta mokymo/si medžiaga
Mokslo taikomoji ir kita veikla
Lietuvos ir užsienio partneriai