Vilniaus kolegijos Veterinarijos klinikos ir Veterinarinės medicinos katedros atstovai  Dovilė Lobyncevaitė, Lukas Neverovas ir Monika Zdanavičiūtė kartu su projektų vadovu Miku Balkevičiumi 2019 m. vasario 28 d. – kovo 2 d.  buvo išvykę  į „University of  Veterinary Medicine Ion Ionescu de la Brad“, esantį Iasi, Rumunijoje.
Susitikimo metu projekto partneriai aptarė ”ZOE -zoonoses online education“ projekto rezultatus, atliktus tyrimus apie zoonozes skirtingose Europos regionuose. Buvo pristatytos išleistos knygos „Dirofiliariozė“ ir „Maliarija“, kuriose aprašyta šių zoonozinių ligų kilmė, jų prognozės Europoje. Jose pateikta informacija, kaip išmokti apsisaugoti nuo gyvūnų pernešamų žmogui infekcinių ligų.
Veterinarinės medicinos katedros darbuotojai projekto metu įgijo žinių ir patirties gyvūnų bei maisto zoonozių srityse, kurias panaudos veterinarijos studijų programai tobulinti.

Veterinarinės medicinos katedra