Konferencijoje pranešimą „Atsakingas vartojimas – kasdienybė ar iššūkis?“ skaitė Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros vedėja dr. Gražina Palaitytė.

Konferencijos metu įvairių institucijų, nevyriausybinio sektoriaus ir meno atstovai dalinosi žiniomis, praktikomis bei metodais kaip užtikrinti įtraukų aplinkosauginį švietimą.

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su konkrečiomis veiklomis, kurias šiuo metu siūlo įvairios organizacijos ir meno atstovai. Jie buvo supažindinti su metodais, kuriuos galima integruoti į mokymo procesą, gavo patarimų, kaip užtikrinti, jog aplinkosauginės švietėjiškos veiklos netaptų žalingos aplinkai.