Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris kartu su Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetu organizuoja Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursą

Konkurso tikslas – aktyvinti Vilniaus miesto aplinkoje tikslingą, darnų ir estetišką žaliųjų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą visuomenės aplinkosauginiam švietimui, siekiant ugdyti vilniečių aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes bei ekologinę savimonę, tobulinti gamtamokslinę kompetenciją, skatinti aplinkosauginę komunikaciją, formuojant įstaigų įmonių aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio zonas.

Konkurse gali dalyvauti Vilniaus lopšeliai – darželiai, įvairaus tipo mokyklos, kitos Vilniaus miesto švietimo įstaigos. Vertinimo komisija, sudaryta iš Savivaldybės aplinkos apsaugos, švietimo, kraštovaizdžio specialistų, Vilniaus miesto pedagogų, mokslininkų, gamtininkų, sodininkų, Lietuvos gėlininkų sąjungos narių bei kitų visuomeninių organizacijų atstovų, Vilniaus koegijos Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros vedėjo įvertins kūrybiškai, originaliai įrengtas ir ekologiniam bei aplinkosauginiam švietimui, mokymuisi visą gyvenimą naudojamas žaliąsias edukacines erdves, gamtos ekspozicijas, lauko klases, gamtos pažinimui skirtą infrastruktūrą, informacinę sistemą.

Konkursas organizuojamas dviem etapais. Pirmam etapui konkurso dalyvių prašoma užpildyti pridedamą anketą ir atsiųsti el. adresu ekokonkursai@gmail.com. Tikimės Jūsų anketų sulaukti jau birželio mėnesį, kad galėtume anksčiau aplankyti Jūsų įstaigą. Dalyviams bus organizuoti seminarai, konferencija, kurios metu bus apibendrinta žaliųjų edukacinių erdvių naudojimo geroji patirtis, įteikiami dalyvio pažymėjimai, atminimo dovanėlės. I-III vietų laimėtojai apdovanojami diplomais ir prizai, taip pat bus įteiktos atskiros nominacijos.

Kviečiame būti aktyviais savo įstaigos žaliosios aplinkos ambasadoriais.

Konkurso nuostatus rasite:  https://aplinka.vilnius.lt/wp-content/uploads/2021/06/Nuostatai-2021.pdf

Konkurso dalyvio anketa rasite: https://aplinka.vilnius.lt/wp-content/uploads/2021/06/ZEE-konkurso-Anketa.doc