Vilniaus kolegijos darbuotojos A. Slimanavičienė ir R. Miakinkovienė 2016 m. liepos 11-16 dienomis pagal Erasmus+ programą stažavosi Warmia ir Mazury universitete, Olštyne, Lenkijoje ir kartu dalyvavo 11–tame Lenkijos – Vokietijos koliokviume ,,Dabartiniai studentų reikalų iššūkiai besikeičiančioje Europoje“.

Koliokviumo metu buvo pristatyti Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos, Airijos, Italijos aukštųjų mokyklų bei kitų su švietimu susijusių institucijų atlikti tyrimai, pasidalinta gerąją patirtimi, kaip geriau pažinti ir tenkinti savitus nevienarūšių studentų populiacijos grupių poreikius bei kokios tikslinės paslaugos padeda didinti aukštosios mokyklos konkurencingumą bei gerinti jos įvaizdį visuomenėje, kas ypač aktualu šiandien – mažėjant žmonių populiacijai ir studentų skaičiui.

Koliokviumo metu buvo diskutuojama apie skirtingų šalių ir užsienio aukštųjų mokyklų patirtį priimant užsienio studentus studijoms, aptarta jų studijų organizavimo specifika, taip pat aptartos neįgaliųjų studentų studijų galimybės bei jų integracijos, adaptacijos bei pagalbos priemonių taikymas.

Susitikimo su universiteto prorektoriumi studijoms prof. hab. dr. Januš Piechocki metu aptartos universiteto ir Vilniaus kolegijos galimos bendradarbiavimo sritys, studentų ir dėstytojų mainų bei bendrų projektų rengimo galimybės.

Vizito metu aplankytos Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio fakultete esančios laboratorijos, susipažinta su mokslo ir studijų tikslams naudojama įranga, vykdomais moksliniais tyrimais, tarptautiniais projektais, studijų procesu.

Vizitas universitete ir dalyvavimas tarptautiniame koliokviume suteikė naudingų žinių, reikalingų studijų proceso administravimui Vilniaus kolegijoje tobulinti, sudarė galimybes užmegzti kontaktus, kurie ateityje leis plėtoti bendradarbiavimą su šiais Lenkijos universitetais: Vroclavo technikos, Poznanės technikos, Krokuvos technikos bei Gdansko technikos universitetu.