Vilniaus kolegijos projektų vadovas Mikas Balkevičius, PDF lektorius Valdemaras Šoblinskas ir SPF lektorė Viktorija Kielaitė 2016 m. birželio 9-15 dienomis dalyvavo „Erasmus+“ jaunimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programos projekte „Where is the Loterry?“ Iskare, Ispanijoje. Pagrindinis projekto tikslas – išmokyti jaunimo darbuotojus parengti sėkmingus Europinius projektus. Pagrindinė mokymų projekto mintis – projekto laimėjimas nepriklauso nuo sėkmės, tačiau yra kruopštaus, atsakingo, komandinio darbo rezultatas.Erasmus

Projektų rengimo mokymus vedė patyrę asociacijos „DESES-3“ darbuotojai iš Valadolido. „Erasmus+” ekspertai organizavo užsiėmimus projektų valdymo ciklo tematikomis – nuo projekto idėjos generavimo iki projekto kokybės vertinimo. Mokymuose taip pat dalyvavo nevyriausybinių organizacijų atstovai iš Maltos, Estijos, Kroatijos, Portugalijos, Čekijos, Graikijos, Ispanijos. Asociacijos „DESES-3“ ekspertai, vesdami užsiėmimus, taikė neformaliojo mokymosi strategiją panaudodami tokius mokymosi metodus: minčių lietus, inscenizacija, projektų modeliavimas, euristinis pokalbis, darbas komandoje, ledlaužis, grupinė refleksija, atvejo analizė ir kt.

Vilniaus kolegijos atstovai mokymų metu pristatė savo instituciją, projektinio darbo patirtį, aktyviai dalyvavo komandiniame darbe inicijuojant projekto idėjas, modeliuojant projektų rengimo ir įgyvendinimo strategijas; pristatė lietuvių kultūrinį ir kulinarinį paveldą tarpkultūrinio vakaro metu. Mokymosi dalyviai iš Lietuvos stažuotės metu užmezgė naudingus ryšius su partneriais iš Ispanijos, Graikijos, Maltos, Čekijos, Kroatijos, Estijos naujiems „Erasmus+“ projektams inicijuoti ir vykdyti.

Projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius pabrėžė, kad Vilniaus kolegijos atstovų dalyvavimas „Erasmus+“ jaunimo darbuotojų mokymo projektuose labai vertingas, nes įtraukia Vilniaus kolegijos fakultetų darbuotojus į bendrą projektinę veiklą. Tai puiki tarpfakultetinio bendradarbiavimo, projektinių iniciatyvų raiška, kuri yra naudinga tiek savo dalykiniu turiniu, motyvacine galia, tiek prasiplėtusiais ryšiais su socialiniais partneriais iš įvairių Europos Sąjungos šalių. Naujai užmegztų ryšių su tarptautiniais socialiniais partneriais dėka bus inicijuojami ir vykdomi nauji „Erasmus+” programos projektai.

Projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius