2016 m. rugpjūčio 20 – 28 d. Vilniaus kolegijos darbuotojai:  projektų vadovas Mikas Balkevičius, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Viktorija Kimsienė, Audito skyriaus vedėja Žana Prokopovičienė ir kūno kultūros didaktikos dėstytoja Vilija Gerasimovičienė  dalyvavo „Erasmus+“ programos jaunimo darbuotojų mokymo(si) kursuose „DRIVE“ (Angl. „Develop Rewarding Inspiring Values for Everyone Who Participates“). Mokymo kursuose dalyvavo dalyviai iš tokių šalių kaip Lietuva, Bulgarija, Lenkija, Kroatija, Italija, Vengrija, Bosnija ir Hercegovina.

Mokymo kursų tikslas – formuoti bendrąsias jaunimo darbuotojų kompetencijas panaudojant sporto veiklų organizavimo metodiką „ETS – Education Through Sport“. Mokymo kursus organizavo Bulgarijos sporto plėtros  asociacija (www.bulsport.bg).

Kursų organizatoriai kūrybingai panaudojo grupinio, komandinio darbo, meninės inscenizacijos komandinių sporto, ledlaužio, atvejo analizės, problemų sprendimų metodus, perteikiant svarbiausias bendruomeninio gyvenimo vertybes, formuojant dalyvių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Kursų dalyviai iš Lietuvos liko sužavėti organizatorių išradingumu, didaktiniu mokymų turiningumu. Naujai užmegzti ryšiai su mokymo kursų dalyviais bus naudingi inicijuojant ir vykdant naujus projektus.

Projektų vadovas

Dr. Mikas Balkevičius