Lietuvos Chemijos pramonės įmonių asociacijos (LChPĮA) visuotiniame susirinkime, kuris vyko 2017-02-22, vykdantysis direktorius G. Mažūnaitis pristatė 2016 m. veiklos ataskaitą, akcentuodamas asociacijos nuveiktus darbus: atstovavimą įvairiuose šalies komitetuose (Aplinkosaugos, Eksporto ir užsienio ryšių, Energetikos, Socialinių ekonominių reikalų ir darbo aplinkos, Transporto ir logistikos), apibūdino veiklas darbo grupėse rengiant ir teikiant pastabas įvairiems teisės aktų  projektams.

LChPĮA yra įvairių tarptautinių organizacijų narė: Europos Chemijos pramonės tarybos (CEFIC), CONCAWE, FECC, EFMA ir kt., palaiko glaudžius ryšius su darbo grupėmis klimato kaitos, energetikos, žaliavų, naftos perdirbimo produktų, trąšų gamybos ir kt. klausimais.

LChPĮA teikia savo nariams savaitinių apžvalgų paslaugą apie galiojančius teisės aktus, jų rengiamus projektus su chemijos pramone susijusiose srityse.

LChPĮA bendradarbiauja ir teikia paramą mokslo ir mokymo įstaigoms, planuoja dalyvauti Chemijos, naftos, guminių ir plastikinių gaminių, vaistų gamybos bei aplinkos tvarkymo sektoriaus profesinių standartų rengime.

Asociacijos nariai aptarė 2017 m. LChPĮA  darbo planą, akcentuojant, kad asociacija šiais metais mini savo veiklos 20-metį. Šiai progai paminėti planuojama konferencija darbų saugos tema ir plakatų paroda bei LChPĮA 20-mečio renginys.

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas 2016 m. pateikė prašymą įstoti į LChPĮA, o šio susirinkimo pabaigoje asociacijos prezidentas įteikė pažymėjimą, liudijantį, kad LChPĮA visuotinio susirinkimo nutarimu Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas yra šios asociacijos narys.

Chemijos katedros lektorė N. Ružienė