2016 m. rugsėjo 1 d. 13.00 val.

 Visus studentus, dėstytojus, darbuotojus kviečiame į Vilniaus kolegijos mokslo metų pradžios šventę Kongresų rūmuose (Vilniaus g. 6)

 2016 m. rugsėjo 2 d.

9.00 val. Aktų salėje (II a.) I kursų studentų susitikimas su Agrotechnologijų fakulteto administracija.

9.45 val. susitikimas su Studijų programų koordinatoriais (pagal Įvadinės savaitės tvarkaraštį (spausti čia).

II, III kursų nuolatinės studijų formos studentai renkasį į paskaitas pagal paskaitų tvarkaraštį.

Ištęstinės studijų formos studentai atvyksta į įvadinę savaitę 2016 m. rugsėjo mėn. 19 d. pagal studijų tvarkaraštyje nurodytą laiką.