2017 m. rugsėjo 1 d. 13.00 val.

Visus studentus, dėstytojus, darbuotojus kviečiame į Vilniaus kolegijos mokslo metų pradžios šventę Kongresų rūmuose (Vilniaus g. 6)

2017 m. rugsėjo 4 d.

9.00 val. Aktų salėje (II a.) I kursų studentų susitikimas su Agrotechnologijų fakulteto administracija, padalinių vadovais.

9.45 val. susitikimas su Studijų programų koordinatoriais (pagal Įvadinės savaitės tvarkaraštį (rasite čia))
II, III kursų nuolatinės studijų formos studentai renkasį į paskaitas pagal paskaitų tvarkaraštį.

Ištęstinės studijų formos studentai atvyksta į įvadinę savaitę 2017 m. rugsėjo mėn. 18 d. pagal studijų tvarkaraštyje nurodytą laiką.