Agrotechnologijų fakultete vyko seminaras „Naujausi reikalavimai ekologiniam ūkininkavimui“, kurio tikslas – pristatyti  naujausius reikalavimus ekologinėje žemės ūkio gamyboje.

2018 m. rugsėjo 20 d. vykusį renginį organizavo Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedra bei socialiniai partneriai: Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, BIODINAMIKA LT asociacija. Seminarą rėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Renginys buvo skirtas įmonėms, ūkiams, jų partneriams ir darbuotojams bei kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems ar planuojantiems užsiimti ekologiniu/biodinaminiu ūkininkavimu.

Renginio vedėja Edita Kristina Kaurynienė supažindino seminaro dalyvius su seminaro programa,  trumpai pasisakė apie ekologinį ūkininkavimą Lietuvoje, pristatė sertifikavimo įstaigą EKOagros. Lektorė kalbėjo apie tai, kad Naujose ES taisyklėse nustatomos modernesnės ir vienodesnės nuostatos, taikomos visoje ES, siekiant paskatinti darnų ekologinės gamybos vystymąsi Europos Sąjungoje.

Apie ekologinį ūkininkavimą bei  žemės ūkio plėtros priemones pagal   Lietuvos kaimo plėtros 2014- 2020 programą kalbėjo  LR žemės ūkio rūmų konsultantė dr. Edita Karbauskienė. Seminaro dalyvius domino išmokos, reikalavimai ekologiniam ūkininkavimui, naujas reglamentas, kuris bus taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Sertifikavimo standartus Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, „Demeter–international” ir  BIODINAMIKA LT asociacijos veiklą pristatė BIODINAMIKA LT asociacijos prezidentė Rasa Čirienė. Ji teigė, kad  biodinaminiai “Demeter” ūkiai dirba pagal griežtą gamybos standartą. Biodinamikai kelia sau aukštus reikalavimus ir atsakingai disponuoja jiems patikėtais žemės, gyvūnijos ir augalijos resursais. “Demeter” standartas kelia daug daugiau reikalavimų, kurie privalo būti išpildyti, todėl biodinaminiai sertifikuoti ūkiai atlieka daug daugiau nei reikalauja minimalus ES ekologinės žemdirbystės standartas.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedra dėkoja visiems, kurie padėjo organizuoti ir vykdyti šį renginį.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros
lektorė Edita Kristina Kaurynienė