Ekologiška produkcija Lietuvoje populiarėja. Ūkininkai, atsižvelgdami į augantį poreikį, didina plotus, kur ūkininkaujama ekologiškai. Nuo 2015 m. Agrotechnologijų fakultete pradėta vykdyti nauja Agroverslo technologijų studijų programa, kuri sudomino ekologiškai, biodinamiškai ūkininkaujančius Lietuvos ūkininkus bei bendrovių savininkus.

2016 m. kovo 30 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Jolanta Šadbariene, „Tegra Group“, kuriai priklauso UAB „Du medu namai“, valdybos nare. Verslininkė akcentavo, kad Agroverslo technologijų specialistai labai reikalingi. Ji iškart pasiūlė Agroverslo technologijų bei Agroverslo vadybos studijų programų studentams  profesinės veiklos praktikos bei laisvas darbo vietas, o dėstytojus pakvietė  į seminarus, kuriuos rengia pati bendrovė. Jolanta Šadbarienė įžvelgė galimybę Agrotechnologijų fakulteto dėstytojams atlikti stažuotę bendrovėje, naudotis įmonės statistiniais bei veiklos ataskaitų duomenimis. Taip pat įsipareigojo dalyvauti ir tobulinti Agroverslo technologijų studijų programą, sudarant sąlygas bendrovės specialistams dėstyti, konsultuoti tiek studentus, tiek dėstytojus.

Šiais mokslo metais Agrotechnologijų fakulteto lektorės Editos Kristinos Kaurynienės iniciatyva jau pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su pirmininkė Jūrate Užuotiene ( ekologinė žemės ūkio bendrovė „Naisių ūkis“), su ūkininku Leonardu Rinkevičiumi (Leonardo Rinkevičiaus ekologinis ūkis).  Taip pat jau sutarta dėl bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo  su  ūkininke ir bendrovės pirmininke Laima Kamaitiene (ekologinis ūkis), ekologiškai bei biodinamiškai  ūkininkaujančiais ūkininkais Arūnu ir Kristina Martinėliais.

Bendradarbiaujant ir plečiant bendradarbiavimo tinklą su ūkininkais, perdirbimo, pardavimo įmonėmis, didėja praktikų bei darbo vietų pasirinkimas argoverslo technologijų, argoverslo vadybos studijų programų studentams. Šiems būsimiems specialistams vis plačiau atsiveria galimybės  dirbti tarptautinėse  žemės ūkio verslo struktūrose, su žemės ūkiu susijusiose valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, žemės ūkio žaliavų perdirbimo įmonėse, žemės ūkio verslo įmonėse, žemės ūkio konsultavimo institucijose, plėtoti savo verslą.