Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas visuotinio LChPĮA susirinkimo metu buvo priimtas į Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociaciją.

lchpia_logo_022Visuotinis asociacijos narių susirinkimas vyko koncerno „Achemos grupė“ patalpose, į šį susirinkimą buvo pakviestas ir Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto atstovas.

LChPĮA įkurta 1997 metais, vienijanti 21 narį. Jos sudėtyje be pramonės įmonių yra aukštojo mokslo institucijų – KTU Chemijos fakultetas, o nuo šiol ir Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas. Vienas iš LChPĮA tikslų – vykdyti veiklą visuomenei naudingais tikslais – tarptautinio bendradarbiavimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, informavimo ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.

Asociacija atstovauja narių interesus Lietuvos valstybinėse ir ES institucijose bei organizacijose, informuoja ir konsultuoja teisės aktų ir jų reikalavimų įgyvendinimo klausimais, organizuoja veiklą apibendrindama asociacijos narių nuomonę rengiant teisės projektus, teikdama paraiškas ES paramai gauti, skatindama savanoriškas iniciatyvas.

Vilniaus kolegijos Chemijos katedros dėstytojos mano, kad narystė šioje asociacijoje prisidės prie glaudesnio mokslo ir verslo bendradarbiavimo, siekiant bendrų tikslų.

 

Chemijos katedra