2016 m. rugsėjo 22 d. vyko baigiamoji „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Probleminio mokymo pritaikymas rengiant veterinarijos felčerius“ (2014-1-LT01-KA202-000541) konferencija. Projektas truko 2 metus. Projekto tikslas – pritaikyti probleminio mokymosi metodiką rengiant veterinarijos felčerius. Projekte dalyvavo projekto partneriai iš Bulgarijos (Europos kokybės centras), Rumunijos (Timisoaros žemės ūkio ir veterinarijos universitetas) ir Italijos („Abivet“).

Projekto metu suorganizuoti 5 tarptautiniai projekto komandos susitikimai, atlikti fokus grupių tyrimai, sukurti metodiniai gidai probleminio mokymosi proceso dalyviams, probleminės situacijos, įvykdyti 3 mėnesių probleminio mokymo metodikos testavimai, surengtos 6 nacionalinio lygio ir viena tarptautinė sklaidos ir valorizacijos konferencija, publikuoti straipsniai spaudoje ir internetinėse svetainėse apie projekto eigą ir rezultatus.

2016 m. rugsėjo 22 d. vykusioje tarptautinėje konferencijoje dalyvavo gausus Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto socialinių partnerių tinklas: Jakovo veterinarijos centras, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, ZOO visata, V. Saudargienės veterinarijos klinika, Buivydiškių veterinarijos klinika, UAB ,,VET-1“, Gyvūnų globos organizacija „Lesė“, LSMU VA Dr. L. Kriaučeliūno smulkių gyvūnų klinika, UAB ,,Grinda“ Vilniaus benamių gyvūnų sanitarinė tarnyba,  VšĮ ,,Felium domus“, Veterinarijos klinika ,,TOTO“, Juliaus Vereniaus veterinarinių paslaugų įmonė, UAB „Alltech Technologijos“ ir kt. Taip pat konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 30 Europos veterinarijos felčerių asociacijos (VETNNET) narių iš Anglijos, Portugalijos, Norvegijos, Suomijos, Čekijos, Slovėnijos, Olandijos, Belgijos, Italijos, Danijos.

Konferencijos dalyvius pasveikino VETNNET asociacijos prezidentas  dr. Joao Mequita, Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas ir Agrotechnologijų fakulteto dekanė dr. Nijolė Liepienė. Konferencijoje pranešimus skaitė projekto vadovas ir ekspertas dr. Mikas Balkevičius, UAB „Alltech Technologijos“ direktorius Tomas Karalis, Britų karališkojo veterinarijos koledžo ekspertės Julia Dugmore ir Victoria Hedges, Vilniaus kolegijos būsimos veterinarijos felčerės – Sabina Rabkovskaja ir Rūta Einorytė.

Projekto vadovas pristatė projekto įgyvendinimo procesą, rezultatus,  probleminio mokymo projekto produktų panaudojimo galimybes ir perspektyvas. Veterinarijos felčerės pristatė praktinį problemos sprendimo pavyzdį ir pasidalino įspūdžiais iš probleminio mokymosi proceso. UAB „Alltech Technologijos“ įmonės direktorius akcentavo inovatyvios probleminio mokymosi metodikos svarbą iš darbdavių pusės: pabrėžė problemų sprendimo gebėjimų svarbą sprendžiant praktines problemas profesinėje aplinkoje. Anglijos Karališkojo koledžo atstovai vedė praktinius seminarus, kaip taikyti probleminio mokymosi metodiką organizuojant veterinarijos felčerių praktinių gebėjimų testavimo procedūras.

Projekto vadovas dr. Mikas Balkevičiaus akcentavo, kad projektas turėjo teigiamos įtakos Vilniaus kolegijos Veterinarinės medicinos katedros dėstytojų ir besimokančiųjų mokymosi kultūros lygiui: dėstytojai įsitikino  inovatyvios metodikos taikymo paprastumu, efektyvumu, o  besimokantieji vis labiau domisi probleminiu mokymu ir jį prašo taikyti įvairesnių dalykų ir disciplinų mokyme.  Anot projekto vadovo, tokios sėkmės priežastis yra paprasta – bendras komandinis darbas, paremtas dialogu, tarpusavio pasitikėjimu, aktyviu bendravimu ir bendradarbiavimu, kuris projekte realizuotas tiek edukacinėje veikloje, tiek organizaciniame darbe.

Projekto svetainė: www.vet-pbl.eu

Projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius