2016 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 11 dienomis Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto darbuotojai doc. dr. Virginija Jarulė ir projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius bei 14 esamų ir buvusiųjų Vilniaus kolegijos studentų: Rokas Judickas, Emilija Mockutė, Karolina Stepukaitė, Sabina Rabkovskaja, Rūta Einorytė, Povilas Nalivaika, Kamilė Budrytė, Kristina Smagurauskaitė, Simona Burzdžiūtė, Jaustina Smagurauskaitė, Akvilė Platochinaitė, Agnė Grigaitytė, Deimantė Janulytė, Aistė Rimkutė, dalyvavo “Erasmus+” Jaunimo mainų projekto “K9LAND” stažuotėje Ispanijoje.

Stažuotės tikslas –  padėti jaunimui įgyti žinių ir įgūdžių apie benamių gyvūnų pagalbą žmonėms, sergantiems autizmu. Dauguma stažavusiųjų studentų – būsimieji veterinarijos specialistai, kuriems yra aktuali gyvūnų gerovės  tematika, todėl projekto metu  buvo pagilintos žinios apie beglobių gyvūnų priežiūrą. Būsimieji veterinarijos  specialistai taip pat susipažino su gyvūnų panaudojimo būdais, mokant autistus vaikus ir suaugusius – tokiu  būdu įgijo tarpdisciplininių kompetencijų.

Projekto stažuotę organizavo Huelvos skautų asociacija „207 SUR“, kuri inicijuoja ir vykdo įvairius socialinius projektus ir organizuoja sveikos gyvensenos iniciatyvas. Tai jau antrasis jaunimo mainų vizitas, kuriame dalyvavo Vilniaus kolegijos studentai ir darbuotojai.

Stažuotės metu Vilniaus kolegijos studentai ir darbuotojai lankėsi Huelvos autistinių asmenų ugdymo centruose, Huelvos gyvūnų prieglaudose, dalyvavo grupinėse terapijose, diskusijose, edukaciniuose žaidimuose, teikė profesionalią veterinarinę pagalbą beglobiams gyvūnams.

Kaip teigė Veterinarinės medicinos katedros vedėja doc. dr. Virginija Jarulė, šis projektas – puiki galimybė būsimiesiems veterinarijos felčeriams įgyti profesinių-tarpdisciplininių kompetencijų multikultūrinėje aplinkoje. Anot jos, dalyvavimas tokiuose projektuose labai motyvuoja studentus, atveria naujas mokymosi bei karjeros galimybes.

Pasak projektų vadovo dr. Miko Balkevičiau, dalyvavimas „Erasmus+ Jaunimo mainų projektuose labai vertingas Vilniaus kolegijos besimokantiesiems. Tokie projektai sudaro sąlygas dalyvauti skirtingų specialybių, patirčių asmenims, įtraukiant tiek esamus, tiek buvusius Vilniaus kolegijos studentus – alumnus. Tai padeda efektyviau telkti Vilniaus kolegijos akademinę bendruomenę, studentus ir alumnus bendram darbui dalyvaujant įdomiuose mokymosi veiklose tarptautinių stažuočių metu.

Projektų vadovas Mikas Balkevičius