Mišios įvyks rugsėjo 1 dieną  16.30 valandą Vilniaus Šv.vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedroje bazilikoje. Kviečiame dalyvauti!