2016 m. vasario 9 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete Veterinarinės medicinos katedroje lankėsi Vilniaus ,,Minties“ gimnazijos 11-12 klasių moksleiviai, besidomintys gamtos mokslais, kuriuos lydėjo biologijos mokytoja metodininkė Virginija Spundzevičienė.

Moksleiviai, atlikdami praktinį darbą, gilino savo žinias gyvūnų anatomijos ir veterinarinės patologijos srityje, iš arčiau susipažino su veterinarijos felčerio ir gydytojo specialybe, turėjo galimybę patys pabandyti preparuoti gyvūną, stebėti VŠĮ Vilniaus kolegijos Buivydiškių veterinarijos klinikos gydytojų ir felčerių darbą.

Veterinarinės medicinos katedros docentė dr. Virginija Jarulė išsamiai supažindino moksleivius su veterinarijos studijų programa, nurodė studijuojamus modulius, pristatė praktikas, kurias atlieka studentai, taip pat aptarė karjeros galimybes.

Moksleiviai labai susidomėjo įvykusiais praktiniais užsiėmimais. Susitikimo metu buvo aptartos tolimesnės Veterinarinės medicinos katedros ir Vilniaus ,,Minties“ gimnazijos bendradarbiavimo galimybės, moksleiviai buvo pakviesti dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai“, kuri įvyks balandžio 27 d.