2016 m. kovo 10 d. Karpynėje vyko kasmetinis LGVA ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo Veterinarinės medicinos katedros vedėja Rūta Karalienė, dėstytojas Tomas Karalis, Veterinarijos studijų programos studentai bei absolventai. Dalyviai turėjo puikią progą susipažinti su naujovėmis, integruotomis per 2015 metus galvijų ūkiuose. Susirinkime išsamią metinę ataskaitą pristatė Veterinarinės medicinos katedros dėstytojas bei LGVA direktorius dr. Edvardas Gedgaudas, kuris yra vienas iš geriausių galvijų eksterjero vertinimo specialistų Lietuvoje. Susirinkimo dalyviai  išklausė UAB „Litgeno“ vadovo Gintaro Kascėno pranešimą apie genominių tyrimų naudą Lietuvos galvijų selekcijos gerinimui. Pranešime buvo kalbama apie tai, kaip atliekami genominiai tyrimai palengvina galimybes greičiau sužinoti, kokiomis ligomis ateityje galimai galėtų sirgti veisliniai galvijai, nuo kurių sveikatingumo priklauso jų produktyvumas. Nauji genomų tyrimai galvijų augintojams atveria naujus veislininkystės horizontus. VĮ „Pieno tyrimai“ atstovas dr. Saulius Savickis pranešime pristatė pieno tyrimų aktualijas Lietuvoje. Jis papasakojo, kad naudojant naujausią aparatūrą galima nustatyti net keturis mastitą sukeliančius mikroorganizmus, kas labai aktualu šiuolaikinei pieno pramonei. Kitą pranešimą pristatė UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ atstovė Rita Naudužienė. Ji pranešė, kad šios įmonės veikla apima visos Lietuvos galvijininkystės ūkius,  kontroliuoja ir renka informaciją iš ūkių, kurią pristato Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, bei rengia mokymus pradedantiesiems ūkininkams.

Paskutinis šio susirinkimo akcentas buvo praktiniai užsiėmimai ūkiuose, kurių metu pranešėjai praktiškai parodė, kaip yra imami mėginiai tyrimams, apie kuriuos buvo kalbama pranešimų metu. Agrotechnologijų fakulteto studentai ir dėstytojai šio susirinkimo metu įgijo ne tik naudingų praktinių ir teorinių žinių, bet ir susipažino su naujovėmis, taikomomis Lietuvos galvijininkystės ūkiuose .

 

 

Veterinarinės medicinos katedra