2016 m. kovo 23 d. Veterinarinės medicinos katedros dėstytojai kartu su socialiniu partneriu UAB „Alltech technologijos“ organizavo antrąjį paskaitų ciklo apie galvijų sveikatingumą seminarą „Karvių ūkio šėrimas, sveikatingumas ir valdymo efektyvumas“. Seminare dalyvavo pieninių galvijų ūkių vadovai, vet. gydytojai, vet. felčeriai, ūkininkai bei veterinarijos studijų programos studentai.

Paskaitos vyko anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą (paskaitas vertė Veterinarinės medicinos katedros lektorius Tomas Karalis). Paskaitas apie pagalbą šiuolaikiniam karvių ūkiui, gerinant ūkio pelningumą, skaitė Italijos konsultavimo įmonės „Paragon“ melžiamų karvių mitybos ekspertas dr. Paolo Colturato. Šios paskaitos metu ūkių savininkai ir studentai turėjo unikalią galimybę gauti naudingų patarimų iš dr. P. Colturato, kuris turi net 20 metų patirtį bei konsultuoja didžiausius Europos melžiamų karvių ūkių savininkus, gerinant melžiamų karvių ūkių ekonominį pelningumą. Dr. P. Colturato kalbėjo, kaip pastaruoju metu sumažinti neigiamą poveikį pieno ūkiui, kurį sukelia sumažėjusios pieno supirkimo kainos. Jis nuosekliai papasakojo, kaip su tokiais trukdžiais, kaip pieno supirkimo kainos mažėjimas, susidorojo kiti Europos ūkininkai, leido paskaitų dalyviams įsitraukti į diskusiją bei pasidalinti savo mintimis apie tai, kaip jie spręstų šią problemą.

Seminaro metu buvo labai malonu sutikti veterinarijos studijų programos absolventę V. Kopūstienę, kuri pasidalino savo patirtimi apie melžiamų karvių auginimo ir priežiūros ypatumus bei prisiminimais apie studijų laikus tada dar buvusiame Buivydiškių žemės ūkio technikume.

Pirmasis šio ciklo seminaras „Veršelių sveikatingumas ir ūkio ekonomikos efektyvumas“ įvyko 2016 m. kovo 3 d. „Karpynėje“, kur paskaitas skaitė pranešėja iš Švedijos Anna Catharina Berge, kuri yra veterinarijos gydytoja ir specializuojasi veršelių auginimo, šėrimo technologijose, jas pritaikant bei siekiant gero produktyvumo ir sveikatingumo rezultatų.

Seminarų klausytojai liko labai patenkinti gautomis žiniomis, lektorių praktiniais patarimais. Praktinių ir teorinių žinių, naujovių, taikomų Lietuvos ir Europos galvijininkystės ūkiuose, įgijo ne tik Veterinarinės medicinos katedros studentai ir dėstytojai, bet ir vet. gydytojai, vet. felčeriai, ūkininkai bei pieninių galvijų ūkių vadovai.

 

Veterinarinės medicinos katedra