Veterinarijos studijų programos studentai spalio 14 d. dalyvavo konferencijoje ,,Pieno ūkio efektyvumo didinimas mažinant šiltnamio dujas pieninėje galvijininkystėje“. Studentai klausėsi pranešimų temomis: „Sveikatingumo indeksų svarba pieninėje galvijininkystėje“, „Mastitai – mitai ir tikrovė“, „Pieno ūkis – pelningas verslas. Kam tai mistika, kam tikrovė“, „Klimato kaitos pokyčiai ir jų įtaka ūkiu“, „Vienintelė paukščius ir graužikus atbaidanti šienainio plėvelė, sertifikuota ir draugiška aplinkai“.

Renginį koordinavo, vertėjavo bei pranešimą „Genominio tyrimo nauda ūkio efektyvumui“ skaitė Veterinarijos katedros docentas dr. E. Gedgaudas. VK lektorius, veterinarijos klinikos gydytojas Tomas Karalis pasakojo konferencijos dalyviams apie mikotoksinų poveikį pašarams, gyvūno sveikatai, produktyvumui.

Veterinarijos katedros studentė Giedrė Kastickaitė teigė, kad labiausiai susidomėjo Genomo tyrimu, kurio rezultatai leidžia atlikti tikslingą gyvulių selekciją.

Studentus į renginį lydėjo lektorė R. Karalienė, kuri padėjo užmegzti ryšius su būsimais darbdaviais. Studentai džiaugėsi, kad konferencijos dalyviai domėjosi jais, kaip būsimais specialistais, rekomendavo praktikų vietas ir kvietė į savo ūkius.

Veterinarijos studijų programos studentė Giedrė Kastickaitė