2018 m. birželio 7 – 14 dienomis Vilniaus kolegijos projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius ir Agrotechnologijų fakulteto studentai – Brigita Gerasimovaitė (CH17), Greta Turčilaitė (ZD17), Deimantė  Gumbrevičiūtė (ZD17),  Viktorija Kalasauskaitė (AT17), Diana Kurilkinaitė (ZD17), Erika  Juchnevičiūtė (CH17),  Tomas Leščiukaitis (AT17),  Agnė Kondrataitė (AT17), Gabija Polonskytė (ZD17), Aurelija Narkutė (AT17), Vidmantė Periokienė (ZDI16), Tomas Grablevski (MT16), Artur Kudrevič (AT17) – dalyvavo Erasmus plus strateginių partnerysčių projekto EntrepreneurshipXchange through project-based learning (2017-1-BG01-KA205-035758) stažuotėje, Sofijoje (Bulgarija).

Projektą administruoja Bulgarijos atminties fondas. Projekto partneriai yra VŠĮ Probleminio mokymo institutas ir Vilniaus kolegija (asocijuotas partneris). Projekto tikslas – pritaikyti projektinio mokymosi metodiką mokant jaunimą verslumo. Projekte numatoma sukurti ir išbandyti unikalią projektinio mokymosi metodiką inovatyvių verslumo kompetencijų įgijimui.

Stažuotės metu 14 Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studentų dalyvavo mokymuose pagal VŠĮ Probleminio mokymo instituto adaptuotą projektinio mokymosi strategiją, kuri grįsta trimis kolaboratyvaus mokymosi formomis: žaidimu, gristu mokymusi; grupiniu darbu, grįstu mokymusi, ir komandiniu darbu, grįstu mokymusi.

Taikant žaidimu grįstą mokymąsi besimokantieji mokėsi, kaip tinkamai išreikšti verslo situacijas ir problemas per vaidinimą. Jie pabandė vizualizuoti savo verslo idėjas piešdami piešinius akvarele. Grupinio darbo procese mokėsi, kaip tinkamai atlikti informacijos tyrimą, išsamiai ištiriant verslo idėjos technologinius ir vadybinius realizavimo aspektus. Galiausiai, taikydami Canvas verslo plėtros modelį, pabandė sukurti savo verslo planus išplėtodami savo pirmines verslo idėjas.

Besimokantieji kolaboratyvaus ir meninio mokymosi procese išmoko, kaip generuoti inovatyvias verslo idėjas, kaip gauti finansavimą verslo idėjų realizacijai, kaip sukurti verslo organizacijos filosofiją, rasti verslui reikalingus resursus, parengti gerą verslo planą.

Be verslumo pagrindų, studentai įgijo svarbių mokymosi mokytis, grupinio ir komandinio darbo kompetencijų, kurios labai pravers tiek jų studijose, tiek profesinėje praktikoje.

Projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius