Valstybinis studijų fonas kviečia užsienio lietuvius iki vasario 20 d. teikti paraiškas finansinei paramai gauti.

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

  • priimti į pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
  • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką);
  • parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Užsienio lietuviai gali pretenduoti gauti:

  • stipendiją, kurios dydis šiuo metu yra 178,75 Eur per mėnesį;
  • socialinę išmoką skiriamą atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur). Ji išmokama vieną kartą per semestrą.

Studentai, norintys gauti paramą užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose pavasario semestre, iki vasario 20 d. privalo:

  • užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką (paraiškos forma pateikta adresu IS „Parama“ (vsf.lt)). Jei  reikalinga, pristatyti į fondą dokumentus adresu A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius.
  • pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys užsienio lietuviai turi pateikti dokumentus ar jų kopijas, kurie patvirtina lietuvių kilmę, arba kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvą pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje).
  • užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Daugiau informacijos apie finansinę paramą užsienio lietuviams: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/iseiviai