Valstybinis studijų fondas nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki lapkričio 16 d. skelbia papildomą prašymų priėmimo rudens semestrą laikotarpį tikslinei išmokai gauti.
Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklapį (http://vsf.lrv.lt/lt/) prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2019 m. rudens semestras_lapkritis).
Tik elektroniniu būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką.
Tikslinė išmoka (152 Eur per mėnesį) studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.
Primename, kad tikslines išmokas gali gauti ir akademinių skolų turintys studentai!
Daugiau informacijos apie tikslines išmokas: http://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines