Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki gegužės 16 d. prasidėjo papildomų prašymų tikslinėms išmokoms gegužės mėn. gauti teikimas.
Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklapį (http://vsf.lrv.lt/lt/) prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka 2020 m. pavasario semestras_ gegužė).
Tik elektroniniu būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką.Tikslinė išmoka (nuo 2020 m. sausio 1 d. 156 Eur per mėnesį) studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.
Primename, kad tikslines išmokas gali gauti ir akademinių skolų turintys studentai!

Daugiau informacijos apie tikslines išmokas: http://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines