Valstybinis studijų fondas informuoja, kad iki rugpjūčio 16 d. vyksta papildomų prašymų tikslinėms išmokoms pavasario semestrą gauti teikimas.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklapį (http://vsf.lrv.lt/lt/) prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka 2022 m. pavasario semestras-rugpjūtis).

Tik elektroniniu būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką.

Tikslinė išmoka (nuo 2022 m. birželio 1 d. 184 Eur per mėnesį) studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Primename, kad tikslines išmokas gali gauti ir akademinių skolų turintys studentai!

Daugiau informacijos apie tikslines išmokas: http://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines