Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. iki 2018 m. rugsėjo 14 d. studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą 2018 m. rudens semestre, turi Fondui pateikti elektroninius prašymus-anketas.

Studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per metus negali viršyti studento mokamos metinės studijų kainos ar jos dalies;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 1 900 Eur per metus);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2 280 Eur per metus).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Paskolos gavėjo bendra per visas studijas gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (14 630 Eur).

Planuojama, kad studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašai bus paskelbti 2018 m. spalio 3 dieną.

Daugiau informacijos jums suteiks
Valstybinio studijų fondo vyriausioji specialistė
Vaida Mažylytė
tel. (8 5) 255 3371