Utenos „Saulės“ gimnazijoje sausio 20 d. įvyko renginys „Karjeros diena su Vilniaus kolegija“, kurio metu Chemijos ir maisto technologijos katedros dėstytojos I. Čerčikienė, J. Lazdauskienė ir J. Jurkevičiūtė supažindino moksleivius su Vilniaus kolegijos Cheminės analizės  ir Maisto technologijos studijų programomis. Moksleiviai turėjo galimybę atlikti du praktinius darbus: „Ar vaisių sultys yra elektrolitai?“ ir „Maisto produktų juslinė analizė. Skonio jautrumo nustatymo testas“.

Praktiniame darbe „Ar vaisių sultys yra elektrolitai?“ moksleiviai nagrinėjo elektrolitų savybes, jų funkcijas žmogaus organizme, vaisių sulčių sudėtį, vitamino C savybes ir šaltinius. Įvairių vaisių sultyse moksleiviai konduktometru išmatavo mineralinių medžiagų kiekį, o jodometrijos metodu nustatė vitamino C kiekį bei aptarė tyrimo rezultatus. Moksleiviams talkino Studentų mokslinės draugijos nariai chemikai Gabija ir Emilis.

Praktiniame užsiėmime “Maisto produktų juslinė analizė. Skonio jautrumo nustatymo testas“ moksleiviai buvo supažindinti su juslinės analizės taikymo sritimis, taikomais reikalavimais vertintojui (degustatoriui), turėjo galimybę praktiškai susipažinti su vienu iš degustatorių atrankos metodu – skonio jautrumo nustatymu ir atlikti testą, ar geba atpažinti keturis pagrindinius skonius.

Moksleiviai turėjo galimybę pagilinti savo žinias ir praktinius įgūdžius, susipažinti su šiuolaikiniais laboratoriniais prietaisais ir metodais, įgyti tiriamosios veiklos įgūdžių.