Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ partnerystė prasidėjo dar 2004 metais. Įmonės specialistai dalyvauja studijų programų rengime ir jų tobulinime, skaito paskaitas, kartu su studentais atlieka praktinius darbus laboratorijose, vadovauja jų praktikoms. Įmonės atstovai dalyvauja dėstytojų atestacijos ir konkursų komisijose, yra aktyvūs Vilniaus kolegijos Tarybos nariai.

Nuo 2010 m. bendrovė skatina ir finansiškai remia studentus, kiekvieną semestrą skirdama vardines stipendijas.

Birželio 29 d. diplomų teikimo ceremonijoje Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė ir Agrotechnologijų fakulteto dekanė dr. Nijolė Liepienė  Garbės mecenato pažymėjimą ir medalį “Už nuopelnus Vilniaus kolegijai” įteikė UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vyresniajam gamybos vadovui Artiom Akatov.

Esame dėkingi už įvairiapusį bendradarbiavimą rengiant chemijos studijų krypties specialistus ir didžiuojamės gausiu būriu mūsų absolventų, dirbančių įmonėje.