Kovo 30 dieną Agrotechnologijų fakulteto Chemijos katedra pasirašė bendradarbiavimo sutartį su biotechnologinės farmacijos centru UAB „Biotechpharma“. „Biotechpharma“ – tai įmonių grupė, sėkmingai plėtojančių veiklą medicinos, sveikatingumo, biotechnologinės farmacijos bei investicinės veiklos srityse. Pagrindinės šios grupės įmonės yra „Northway“ medicinos centrai, biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“, „Biota“ ir kt. Įmonėje dirba daugiau nei 350 darbuotojų, iš kurių didelę dalį sudaro aukštos kvalifikacijos mokslininkai, biofarmacijos ir medicinos specialistai.
Sutartis numato, kad bus plėtojamas abipusiai naudingas bendradarbiavimas studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų bei projektinėse srityse. Partneriai bendradarbiaus tobulinant studijų ir dalykų programas, rengs bendrus edukacinius renginius, atvers naujas galimybes kurti, dalintis idėjomis ir patirtimis bei kompetencijomis.
Studentai turės galimybę atlikti profesinės veiklos ir baigiamąją praktikas aukštųjų technologijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centro laboratorijose, jiems vadovaus įmonės specialistai.
Bendradarbiavimas skatins integruotos studijų sistemos kūrimą, kurioje verslo ir aukštojo mokslo studijų abipusė sąveika sukurs pridėtinę vertę abiems bendraujančioms šalims.