Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos ir maisto technologijos katedros vedėja Jurgita Lazdauskienė, lektorės Irena Čerčikienė ir Jolanta Jurkevičiūtė lapkričio 22 d. dalyvavo Tyrėjo dienos renginiuose Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje.

Dėstytoja J. Lazdauskienė supažindino moksleivius su Vilniaus kolegijoje vykdoma studijų programa Maisto technologija, kartu su moksleiviais analizavo maisto produktų etikečių pavyzdžius, paprastai ir suprantamai paaiškino, į ką mokiniai turi atkreipti dėmesį rinkdamiesi maisto produktus, kokią technologinę įtaką produktams turi ant pakuotės nurodyti maisto priedai, kuo skiriasi užrašai „Geriausias iki“ ir „Tinka vartoti iki“, kuo išskirtiniai  yra „Rakto skylutės“ ženklu pažymėti maisto produktai, atsakė į mokinių klausimus.

Dėstytoja Irena Čerčikienė supažindino moksleivius su Agrotechnologijų fakultete vykdomomis studijų programomis, aptarė studijų programoje Cheminė analizė studijuojamus dalykus, praktikas ir karjeros galimybes.

Po to moksleiviai atliko praktikumą „Kurie vaisiai rūgščiausi?“ Dėstytoja aptarė vaisių sulčių sudėtį ir potencialiojo rūgštingumo nustatymo ypatumus titrimetrijos metodu, supažindino su praktikume naudojamomis priemonėmis ir medžiagomis bei aptarė tyrimo eigą.

Moksleiviai, vadovaujami dėstytojos Jolantos Jurkevičiūtės ir antro kurso studentės Gabijos Lukoševičiūtės, įvairių vaisių sultyse alkalimetrijos metodu nustatė titruojamąjį rūgštingumą.

Moksleiviai turėjo galimybę pagilinti žinias ir susipažinti su šiuolaikiniais laboratoriniais prietaisais, įgyti tiriamosios veiklos įgūdžių ir kartu patirti pažinimo džiaugsmą. Ši patirtis bus moksleiviams naudinga, renkantis būsimas profesijas.