Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas įgyvendina projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Įgyvendinant minėtą projektą, siekiama skatinti specialiųjų poreikių turinčius studentus siekti aukštojo mokslo. Neįgaliems studentams teikiama finansinė parama, skirta studijų prieinamumui didinti.

Tikslinės išmokos galės būti naudojamos tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Prašymus tikslinei išmokai pavasario semestre studentai studijų skyriams gali teikti iki 2016-02-17.