LSMU VA Gyvulininkystės mokslininkai lapkričio 28 d. vedė seminarą „Išsiskiriančio iš srutų azoto išsaugančių technologijų diegimas galvijininkystės ir kiaulininkystės ūkiuose“. Gyvulininkystės mokslininkai supažindino agroverslo technologijų studijų programos studentus bei dėstytojus su projektu „Išsiskiriančio iš srutų azoto išsaugančių technologijų diegimas galvijininkystės ir kiaulininkystės ūkiuose“ bei kitais moksliniais tyrimais ir projektais, vykdomais LSMU Gyvulininkystės institute.
Dr. Artūras Šiukščius, LSMU Gyvulininkystės instituto direktoriaus pavaduotojas, mokslo darbuotojas ir projekto vadovas, skaitė pranešimą apie azoto išsaugančių technologijų taikymą žemės ūkyje. Apie išsiskiriančio iš srutų azoto poveikį aplinkai ir klimato kaitai kalbėjo dr. Remigijus Juška, LSMU Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotojas. Labiausiai studentus sudomino mokslininkų tyrimai srutų rūgštinimo technologijose, šioms technologijoms taikoma įranga, saugyklos; aiškinosi, koks poveikis srutų rūgštinimo technologijų aplinkai, kokia ekonominė nauda. Studentams uždavus nemažai klausimų, seminaras baigėsi įdomia diskusija. Nutarta ir toliau rengti seminarus moksline tematika bei tęsti tolimesnį bendradarbiavimą su LSMU Gyvulininkystės instituto mokslininkais.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros lektorė
Edita Kristina Kaurynienė