Pirmoji pavasario savaitė Vilniaus kolegijoje tradiciškai tampa tarptautine dėstymo savaite, suburiančia gausų būrį užsienio aukštųjų mokyklų lektorių, pabyrančių po fakultetų auditorijas, dalijančių žinias ir savo patirtį studentams.

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete paskaitas skaitė 2 dėstytojai iš Čekijos ir Ispanijos, pasiūlydami studentams įdomias ir aktualias paskaitų temas, sulaukusias palankaus studentų ir dėstytojų įvertinimo. Abu lektoriai savo paskaitose nagrinėjo inovatyvius  nanotechnologijų sprendimus ir jų taikymą įvairiuose sektoriuose.

Čekijos Tomas Bata University in Zlin docentas dr. Jaroslav Filip savo paskaitose nagrinėjo elektrocheminius aplinkos (bio)jutiklius, nanotechnologijų taikymą juose, nanomedžiagų panaudojimą aplinkos apsaugos inžinerijoje. Paskaitų klausė cheminės analizės studijų programos studentai bei studentai iš Sveikatos priežiūros fakulteto, turėję galimybę klausyti paskaitų nuotoliniu būdu.

Edgar Perez Esteve, atvykęs iš Valencijos politechnikos universiteto, Ispanija, studentus sudomino nagrinėdamas maisto inovacijų koncepciją, nanotechnologijų taikymą maisto sektoriuje, palietė nanomedžiagų  maisto produktuose toksiškumo ir rizikos vertinimą. Ypač įdomi paskaita buvo apie kakavos perdirbimą, naujas kakavos kokybės analizės tendencijas, siekiant išsiaiškinti šio produkto klastotes. Abu Agrotechnologijų fakulteto tarptautinės savaitės svečiai savo paskaitose rėmėsi savo atliktų tyrimų rezultatais, gausiai iliustruodami juos vaizdine medžiaga.

Jautėme jaudulį dėl pasaulyje susiklosčiusios situacijos, mintyse būdami kartu su Ukraina, supratome, kaip svarbu būti vieningais, džiaugėmės, kad Tarptautinė savaitė buvo gausi renginių, seminarų, naujų pažinčių ir patirčių, o išsiskirdami pažadėjome būtinai susitikti kituose tarptautiniuose renginiuose.