Aptarti bendradarbiavimo perspektyvų susitiko Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė ir LR Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, turėdami bendrą tikslą – plėtoti tarpinstitucinę partnerystę, siekiant profesinio orientavimo ir informavimo paslaugų prieinamumo, kokybiško specialistų kaimui ir žemės ūkiui rengimo bei kaimo gyventojų bei ūkininkų kvalifikacijos tobulinimo bei atitikties Europos Sąjungos reikalavimams.
Susitikime dalyvavo LR Žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja Sonata Kisielienė , VK Agrotechnologijų fakulteto dekanė dr. Nijolė Liepienė, prodekanė Ramunė Vanagaitė, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros vedėja dr. Gražina Palaitytė ir šios katedros lektorė Edita Kristina Kaurynienė.
Dialogas ir partnerystė tarp Lietuvos kaimo žmonių, žemdirbių ir valdžios institucijų bei tarptautinis interesų atstovavimas ir bendradarbiavimas – kertiniai Žemės ūkio rūmų organizacijų veiklos aspektai.
LR Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus pažymėjo, kad partnerystė su mokslo ir mokymo institucijomis yra labai svarbi ir reikšminga tiek LR Žemės ūkio rūmų nariams, tiek ūkininkams ir kaimo gyventojams, nes tik bendradarbiaujant gali būti sėkmingai sprendžiamos ekonominės ir socialinės problemos.
Šis tikslingas ir abipusiai naudingas susitikimas labai svarbus Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetui. Jo metu buvo aptarti bendradarbiavimo tikslai bei galimos bendros veiklos.

ATF administracija