Mieli studentai, Agrotechnologijų fakulteto dėstytojai, darbuotojai sveikina Jūsų bendruomenę su Tarptautine studentų diena. Linkime Jums ryžto, atkaklumo ir pasitikėjimo savimi, užsispyrimo bei neišsenkančio jaunatviško maksimalizmo. Tikime, kad nuo Jūsų pastangų, talentų ir vertybių priklauso ne tik Jūsų asmeninių siekių įgyvendinimas, bet ir visos Lietuvos ateitis.