2018 m. lapkričio 22 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Maisto technologijos studijų programos studentų komanda – Karolina Daučionaitė, Agnė Aleknaitė ir Deividas Šalnis -dalyvavo tarptautinio konkurso „Maisto technologas 2019“  pirmajame etape ir laikė testą nuotoliniu būdu, kurį sudarė 20 klausimų. Testo užduotys buvo susietos su mikrobiologijos, maisto technologijos, maisto saugos ir kokybės, fizikos-inžinerijos klausimais ir pateiktos anglų kalba. Testą atlikti komanda suspėjo laiku (20 min.). Konkurso antrajame etape (2019-02-22, Kauno kolegija) studentų komanda turės atlikti praktines užduotis maisto produktų technologijos, mikrobiologijos, juslinės analizės ir maisto produktų kokybės nustatymo laboratorijose.

Maisto technologijos katedros vedėja Laimutė Milašienė