UAB Thermo Fisher Scientific Baltics vardinės stipendijos paskirtos trims pažangiausiems Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų programos Cheminė analizė studentams. 2017 – 2018 mokslo metų rudens semestre konkursą gauti UAB Thermo Fisher Scientific Baltics stipendijas laimėjo III kurso (CH15 gr.) specializacijos Biocheminiai tyrimai studentai: Milda Filmanavičiūtė ir Edgaras Vasiljevas bei II kurso studentė Eglė Penkaitytė (CH16 gr.).

Milda yra prezidento Aleksandro Stulginskio stipendininkė. UAB Thermo Fisher Scientific Baltics stipendija jai skiriama trečią kartą. Milda atsakinga ir iniciatyvi studentė, dalyvauja SMD, kasmet atlieka tyrimus, rengia straipsnius ir pristato pranešimus mokslinėje konferencijoje. Specializacijos praktiką studentė atliko UAB Thermo Fisher Scientific Baltics. Vasaros atostogų metu ji dirbo chemike laboratorijoje UAB „Kurana“, kuri gamina bioetanolį, biodujas, elektros energiją, šilumos energiją, ekologiškas trąšas ir pašarus.

Edgaras yra trečio kurso studentas, SMD narys, mėgsta tikslumą ir konkretumą, kruopštus ir kūrybingas. Specializacijos praktiką jis atliko UAB Thermo Fisher Scientific Baltics.

Eglė yra antro kurso studentė, stipendija jai skiriama antrą kartą. Eglė motyvuota ir kryptingai siekia savo tikslų, ateitį sieja su biotechnologijomis. Aktyvi SMD narė, nuo 2017 m. rugsėjo dirba laborante Vilniaus kolegijos Chemijos laboratorijoje.

Vardinė stipendija pažangiausiems studentams yra paskatinimas kryptingai siekti mokslo žinių ir tobulėti. UAB Thermo Fisher Scientific Baltics stipendija skiriama už pažangumą moksle, aktyvų dalyvavimą mokslo taikomojoje ir visuomeninėje veikloje nuo 2010 m. pavasario semestro.

UAB Thermo Fisher Scientific Baltics yra didžiausia pasaulio kompanija, siūlanti produktus ir paslaugas mokslui. Įmonė kuria ir gamina molekulinės biologijos produktus gyvybės mokslų tyrimams ir diagnostikai.

Thermo Fisher Scientific Baltics stipendininkai