UAB Thermo Fisher Scientific Baltics vardinės stipendijos skirtos trims pažangiausiems Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Cheminės analizės studijų programos studentams. 2019–2020 m. m. pavasario semestre konkursą gauti UAB Thermo Fisher Scientific Baltics stipendijas laimėjo III kurso (CH17 gr.) specializacijos Biocheminiai tyrimai studentė Rasa Bredulskytė, II kurso (CH18 gr.) studentas Lukas Norgilas ir I kurso (CH19 gr.) studentė Viktorija Markauskaitė.
Rasa aktyviai gilinasi į chemijos ir biotechnologijų studijas, jai patinka darbas laboratorijoje, ji domisi inovacijomis chemijoje, siekia užsibrėžtų tikslų. Lukas bando save atrasti biotechnologijų srityje, jis yra ambicingas, žingeidus, savarankiškas studentas, III semestre studijavo pagal „Erasmus+“ mainų programą Tomas Bata universitete Čekijoje. Viktorija yra šauni pirmakursė, motyvuota, atsakinga, gabi, visas užduotis besistengianti atlikti puikiai. Visi šie studentai yra aktyvūs Studentų mokslinės draugijos nariai, atlieka tyrimus, rašo straipsnius, pristato pranešimus mokslinėse praktinėse konferencijose.
Vardinė stipendija pažangiausiems studentams yra paskatinimas kryptingai siekti mokslo žinių ir tobulėti. UAB Thermo Fisher Scientific Baltics stipendija skiriama už pažangumą moksle, aktyvų dalyvavimą mokslo taikomojoje ir visuomeninėje veikloje nuo 2010 m. pavasario semestro.
UAB Thermo Fisher Scientific Baltics yra didžiausia pasaulio kompanija, siūlanti produktus ir paslaugas mokslui. Įmonė kuria ir gamina molekulinės biologijos produktus gyvybės mokslų tyrimams ir diagnostikai.

 

                                                                                                                                    Chemijos katedra