UAB Thermo Fisher Scientific Baltics vardinės stipendijos paskirtos trims pažangiausiems Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų programos Cheminė analizė studentams. 2018 – 2019 mokslo metų pavasario semestre konkursą gauti UAB Thermo Fisher Scientific Baltics stipendijas laimėjo III kurso CH16 grupės studentė Eglė Penkaitytė, II kurso studentas Artur Reut (CH17 gr.) ir I kurso (CH18 gr.) studentas Lukas Norgilas.
Eglė yra prezidento Aleksandro Stulginskio stipendininkė. UAB Thermo Fisher Scientific Baltics stipendija jai skiriama ketvirtą kartą. Eglė savo ateitį sieja su biotechnologijomis, kryptingai siekia užsibrėžtų tikslų, nuo 2017 m. rugsėjo dirba laborante Chemijos laboratorijoje.
Artur stipendija skiriama antrą kartą. Jis kantrus, darbštus, motyvuotas studentas, siekia geriausių studijų rezultatų.
Lukas bando save atrasti biotechnologijų srityje, jis ambicingas, žingeidus, stropus studentas, stipendija skiriama pirmą kartą.
Visi šie studentai yra aktyvūs SMD nariai, atlieka tyrimus, rašo straipsnius, pristato pranešimus mokslinėse konferencijose.
Vardinė stipendija pažangiausiems studentams yra paskatinimas kryptingai siekti mokslo žinių ir tobulėti. UAB Thermo Fisher Scientific Baltics stipendija skiriama už pažangumą moksle, aktyvų dalyvavimą mokslo taikomojoje ir visuomeninėje veikloje nuo 2010 m. pavasario semestro.
UAB Thermo Fisher Scientific Baltics yra didžiausia pasaulio kompanija, siūlanti produktus ir paslaugas mokslui. Įmonė kuria ir gamina molekulinės biologijos produktus gyvybės mokslų tyrimams ir diagnostikai.

Chemijos katedra