Tęsdami pradėtą bendradarbiavimą, Vilniaus kolegijos Chemijos ir maisto technologijos katedros dėstytojai ir studentai, 2024 m. birželio 14 d. lankėsi UAB „Kurana“,- unikalioje gamykloje, kuri pirmoji Europos Sąjungoje apjungė bioetanolio, skirto biodegalams, bei elektros ir šiluminės energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos technologinius procesus į vieną  nepertraukiamą technologinę grandinę. Šioje technologinėje grandinėje nelieka gamybinių atliekų, o vietoj jų gaunama biomasė, kuri vis plačiau naudojama žemės ūkyje. Visa gaminama produkcija – ekologiška. UAB „Kurana” gamina bioetanolį, biodujas, elektros energiją, šilumos energiją ir biomasę, o grūdus gamybai superka iš Lietuvos ūkininkų.

Susitikimo metu gamybos vadovė supažindino su gamyklos veikla, nuolatiniais modernizacijos procesais, gamybos inžinierius surengė ekskursiją po gamyklos teritoriją, paaiškino visą gamybos procesą, akcentuodamas tvarią gamybą. Lankytasi chemijos laboratorijoje, kurioje kontroliuojamos visos gamybos stadijos, pradedant pirmo grūdo priėmimu ir baigiant galutiniais produktais. Su laboratorijos veikla supažindino laboratorijos vadovė Ugnė, buvusi Vilniaus kolegijos cheminės analizės studijų programos studentė. Ugnė pasidžiaugė savo karjera, atvedusią ją iki laboratorijos vadovės.

Kartu su UAB „Kurana“ personalo vadove Neringa Čergelyte, gamybos vadove Jolanta Kukuriene ir chemijos laboratorijos darbuotojomis aptartas mokslo institucijų ir verslo bendradarbiavimas, kurio tikslas – padėti moksleiviams pasirinkti būsimąją profesiją, suteikti galimybę iš arčiau susipažinti su būsima darbine veikla, „pasimatuoti“ profesiją dar besimokant gimnazijoje. Gamykla investuoja į jaunimo parengimą būsimajai profesijai, rengia susitikimus su gamyklos darbuotojais, suteikia galimybę prisiliesti prie gamybos proceso, tuo pačiu pritraukdama jaunus specialistus darbui gamykloje.

Džiugu, kad cheminės analizės studijų programos studentas pasižadėjo atvykti į šią  gamyklą baigiamajai praktikai, o gamyklos darbuotojai – įsijungti į Agrotechnologijų fakulteto veiklas.

Dėkojame UAB „Kurana“ personalui už šiltą priėmimą.