2018 m. spalio 11 d. (ketvirtadienį)
 12.30 val. 6 auditorijoje
vyks
STUDENTŲ ERASMUS+ MOBILUMO KONKURSO
ATRANKOS KOMISIJOS POSĖDIS

Atrankoje kviečiami dalyvauti studentai, pateikę dokumentus studijoms/praktikai 2018/2019 m. m. pavasario sem. pagal ERASMUS+ mobilumo programą.

Pagrindiniai studentų atrankos kriterijai:

  1. Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
  2. Užsienio kalbos žinios;
  3. Priimančios institucijos pasiūlyta studijų/praktikos programa;
  4. Motyvacija studijuoti užsienyje;
  5. Ankstesnė mobilumo patirtis pagal Erasmus programą;
  6. Dalyvavimas Kolegijos mentorystės veiklose;
  7. Asmens sugebėjimas spręsti kylančias problemas.

 ATF Erasmus+ programos koordinatorė
Nijolė Ružienė