Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros kraštovaizdžio dizaino studijų programos koordinatorė doc. dr. R. Kondratienė ir lektorius R. Kondratas 2019 m. rugsėjo 15-18 dienomis lankėsi Norvegijos gyvybės mokslų universitete. ECLAS ir UNISCAPE kasmetinius renginius kuravo Norvegijos gyvybės mokslų universiteto Kraštovaizdžio architektūros mokykla. Konferencijos tema „Praeities pamokos, įžvalgos ateičiai” buvo pasirinkta paminint kraštovaizdžio architektūros specialistų rengimo Europoje 100-ąsias metines. Pirmoji akademinė kraštovaizdžio architektūros programa Europoje buvo parengta Norvegijos Žemės ūkio universitete 1919 m. Šiandien tai Norvegijos Gyvybės mokslų universitetas, As miestelyje.
Konferencijos renginiai „Praeities pamokos, įžvalgos ateičiai“ prasidėjo atskiru seminaru mokslo daktarams, kurio intensyvi darbotvarkė apėmė aktualiausius specialistų rengimo kryptingumo klausimus. Platus plenarinės dalies temų problemų ratas sukosi apie kraštovaizdžio srities specialistų rengimą aukštojoje mokykloje. Tai ir kraštovaizdžio architektūros profesijos vaidmens, ypač socialinio, slinktys bei šiuolaikiniame pasaulyje kylantys iššūkiai ir perspektyvos. Aptartas vizijos formavimas specialistų rengime dėl santykio tarp holistinės kraštovaizdžio architekto veiklos lauko sampratos ir siauresnio, labiau „technokratinio“, profesinio specializavimosi kažkurioje atskiroje kraštovaizdžio architektūros srityje. Taip pat aptarti aspektai dėl kraštovaizdžio architekto darbo procese besireiškiančių ribojančių prieštaringų veiksnių derinimo: tvarios aplinkos, ekologijos ir statybos verslo, dizaino madingumo ir meniškumo, apskritai, bei naujausių technologijų įtakos ir t.t. Pranešėjai aptarė aktualijas, pristatė naujų metodų ugdyme taikymo patirtis bei dalijosi įvairiausiomis profesinėmis įžvalgomis. Pristatyti šios srities specialistų rengimo, studijų programų tobulinimo gautų rezultatų tyrimai. Vėliau seminaro dalyviai turėjo galimybę pabendrauti ir pratęsti diskusijas neformalioje aplinkoje.
Konferencijos antrą ir trečią dieną po plenarinių pranešimų dalyviai galėdavo pasirinkti praktinius užsiėmimus vienoje iš aštuonių sekcijų, vykusių tuo pačiu metu. Visų šių sekcijų temos susijusios su specialistų rengimu: pedagoginiai metodai, skaitmeninės technologijos kraštovaizdžio architektų ugdyme, kraštovaizdžio architektų rengimo istorija, ugdymo tarpdalykiniai ryšiai ir kt. Be to, kai kuriomis specialiomis temomis buvo tęsiami praktiniai užsiėmimai, prasidėję ankstesniais metais. Pertraukų metu dalyviai diskutavo pranešimų, praktinių užsiėmimų temomis, bendravo su kolegomis, aptarė tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, bendrų projektų rengimą. Taip pat vyko ir stendinių pranešimų pristatymas. Be to, pasodinta medžių giraitė, skirta nusipelniusiems ECLAS veikėjams atminti.

Renginius užbaigė vakarienė su ECLAS apdovanojimų ceremonija.

Docentė dr. Rimantė Kondratienė