Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto lektorė Nijolė Ružienė bei Sveikatos priežiūros fakulteto lektoriai Viktorija Kielaitė ir Vytautas Lauciūnas 2019 m. balandžio 8-12 dienomis lankėsi Prištinos universitete, laikinai veikiančiame Kosovo Mitrovicoje (Kosovas) pagal Erasmus+ personalo mobilumo mokymams programą.
Prištinos universitetas įkurtas 1969 m., turintis gilias tradicijas, dėl politinės situacijos 2001 m. perkeltas į Kosovo Mitrovicą, kurioje veikia iki šiol. Universitetą sudaro 10 fakultetų.
Lektoriai lankėsi universiteto rektorate, pristatė Lietuvos aukštojo mokslo sistemą, Vilniaus kolegiją, pasidalino projektinės veiklos bei tarptautiškumo plėtros patirtimi.
Lektorė Nijolė Ružienė lankėsi Medicinos, Gamtos mokslų ir matematikos, Technikos fakultetuose, susitikimo su fakultetų administracija, dėstytojais bei studentais. Vizito metu buvo apsikeista patirtimi studentų priėmimo, studijų organizavimo, praktinio studentų mokymo, ryšių su darbo rinka bei absolventų įsidarbinimo klausimais. Vizito metu Vilniaus kolegija buvo pristatyta kaip aukštoji mokykla, vystanti tarptautiškumą, turinti Erasmus+ programos įgyvendinimo  patirtį, plečianti užsienio partnerių tinklą, skatinanti dėstytojų ir studentų mobilumą.
Vizito metu buvo susipažinta su fakultetų studijų įgyvendinimo metodiniais ir materialiaisiais ištekliais, ypatingą dėmesį skiriant praktiniam studentų mokymui. Lankytasi chemijos, medžiagų mokslo, biologijos, gamtos ir technikos mokslų laboratorijose, bibliotekose. Fakulteto dėstytojai pristatė savo mokslinę veiklą, atliekamus tyrimus, susitikta su doktorante, kuri detaliai pristatė metalų cheminės sudėties nustatymo šiuolaikine įranga metodiką. Dalyvauta atvirų durų renginyje, diskutuota studijų programų viešinimo, studentų ir dėstytojų mobilumo klausimais. Technikos fakultete buvo džiugu sutikti šio universiteto dėstytoją, kuris šiais metais dalyvavo Vilniaus kolegijos tarptautinės savaitės renginiuose.
Vizito metu buvo jaučiamas Kosovo Mitrovicos Prištinos universiteto administracijos ir dėstytojų susidomėjimas Vilniaus kolegija, noras tęsti bendradarbiavimą, ypač personalo mobilumo klausimais. Šio universiteto bendruomenė deda visas pastangas studijų kokybės gerinimui ir tarptautiškumo plėtojimui, todėl tikimasi tolimesnio dėstytojų bendradarbiavimo įvairiose akademinėse veiklose.

                                                                                      Lektorė Nijolė Ružienė