2017 m. spalio 26 d. Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros vedėja doc. dr. R. Kondratienė ir studijų organizavimo skyriaus vedėja  R. Vanagaitė  dalyvavo renginyje „Kūrybiniai sprendiniai šiuolaikinėse medijose“, kuris vyko VGTU Kūrybinių industrijų fakultete. Renginio metu buvo pristatytas ES programos Erasmus+ finansuotas tarptautinis skaitmeninės komunikacijos projektas „Clustering Creativity“, kurio tikslas ugdyti skaitmeninės komunikacijos gebėjimus, suburti naujųjų medijų bendruomenę, išryškinti medijų turinio kūrimo svarbą studijose ir tolimesnėje karjeroje. Mokytojams ir dėstytojams buvo organizuota atskira sekcija ,,Komunikacija ir įvaizdis”. Kūrybinių industrijų fakulteto dekanė doc. dr. Živilė Sederevičiūtė -Pačiauskienė seminare pateikį požiūrį į dėstytojo vaidmenį  medijose, atskleisdama ko reikia šiandieninėms medijoms, kokios skaitmeninės komunikacijos ateities projekcijos. Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. R. Venskus, žinomas kaip medijų kultūros ir meno kritikas, pristatė medijų meno savitumus. Džiaugiamės pagilinusios kūrybiškumo, kritinio mąstymo kompetencijas, svarbias informacijos sklaidoje, saviraiškoje, medijų turinio formavime.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra